اطلاعیه دوم پیرامون اکسپت مقالات ISI
1398/01/27

 

کلیه پژوهشگرانی که در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده اند و مایل به دریافت اکسپت ISI مقالات خود می باشند تا تاریخ 5 اردیبهشت مقالات خود را ترجمه شده بهمراه عنوان، نام نویسندگان و سمت نویسندگان طبق فرمت نگارش انگلیسی که در وبسایت موجود است به ایمیل زیر ارسال نمایند. متن حاوی ایمیل باید شامل نام و نام خانوادگی صاحب پنل بهمراه شماره تلفن و همچنین نام و تاریخ برگزاری کنفرانس باشد. پژوهشگرانی که هزینه ترجمه مقالات را پرداخت نموده اند نیازی به ارسال ایمیل ندارند.

academicpaper2015@gmail.com