تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
  آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۲/۲۸